drum.png

Greif Fredrikstad

Eierskap

Fredrikstad Blikk & Metallvarefabrikk AS ble grunnlagt av Olaf Andresen den 12. juni 1919. Bedriften ble etter hvert kjøpt opp av Denofa, som senere ble en del av Orkla konsernet. I 1975 ble fabrikken flyttet til de nåværende lokalene på Øra industriområde i Fredrikstad. Bedriften var eid av Orkla frem til 2001 da den ble solgt til Hannells Industrier AB, og samtidig ble navnet endret til Hannells AS. Hannells Industrier AB ble solgt til Greif i november 2009, og ble med det en del av verdens største produsent av industriemballasje.

Produkter

Fra starten av produserte man en rekke ulike stålprodukter, men på slutten av 1950-tallet begynte bedriften å konsentrere seg om stålfat. I 2002 startet man med produksjon av plastkanner. Gjennom oppkjøp av Kemetyls produksjon av plastflasker og Østensjøs produksjon av plastfat i 2008 ble produktspekteret ytterligere utvidet. Sommeren 2011 ble produksjonen av plastfat flyttet til Greifs fabrikk i Falkenberg.

I dag

Greif Norway AS produserer i dag små, mellomstore og store stålfat, blikkfat, plastflasker og plastkanner. Totalt produseres det over 9 millioner enheter per år av de ulike typene emballasje, noe som gjør bedriften til landets ledende produsent av industriemballasje. 

Sammen med fabrikkene i Falkenberg, Västerhaninge og Hedehusene, utgjør vi Greif Scandinavia. Greif satser stort i Skandinavia, og dermed fortsetter vår spennende utvikling.