Tørkemiddel

Tørkemiddel brukes for å bevare eller skape et kondensfritt miljø rundt et produkt. Middelet absorberer fukt og kondens, og forhindrer dermed korrosjon eller andre fuktskader. Brukes ofte sammen med barrierefolie. Det er et unikt virkemiddel for maskindeler, maskiner og elektroniske komponenter. Brukes også i kjemisk-, farmasøytisk-, og næringsmiddelsindustrien.

Når et produkt emballeres eller pakkes, er det alltid omgitt av luft. Denne luften kan danne kondens inne i forpakningen, og dermed forårsake rust, korrosjon osv. Når en pose med Propack tørkemiddel legges ved, sikres et tørt miljø rundt produktet. Tørkemiddelet absorberer den fukt og kondens som skulle oppstå.

Vi kan tilby to typer tørkemiddel:

* Propasec er et tørkemiddel som består av et slags leiremateriale av typen betonit.

* Propagel og Propadry Plus er et kunstig fremstilt tørkemiddel basert på silicagel.

Propasec kan brukes til stort sett alle formål hvor man ønsker å skape et tørt klima. De små posene legges i emballasjen til for eksempel mobiltelefoner, og de store posene brukes i emballering av både små og store maskiner, eller henges på veggen i sjøcontainere. Absorberer mer enn 20 % av sin egen vekt.

Propagel er et tørkemiddel bestående av silicagel. Det er små plastgranulater som omdannes til en geléaktig masse ved fuktabsorbering. Dette middelet avgir ikke støv, og brukes derfor innenfor elektronikk-, og næringsmiddelsindustrien. Finnes også i kapselversjon, som er brukt innen farmasøytisk industri. Absorberer effektivt 25 % av sin egen vekt. I ekstreme tilfeller helt opp til 40 %. Propagel kan leveres i støvfrie poser.

Propadry Plus setter nye standarder for tørkemiddel beregnet på sjøcontainere. Propadry Plus omdanner kondens til vann, som deretter umiddelbart omdannes til en gelèaktig masse som BLIR i emballasjen. I motsetning til andre konvensjonelle løsninger, slipper ikke Propadry Plus kodensen når den ikke kan absorbere mer. Denne garantien øker verdien på ditt gods. Propadry Plus – effektivt tørkemiddel for bruk innen transport til sjøs, lands og med fly, i containere, plastdunker og store trekasser osv. En pakke absorberer opp mot 6 ganger sin egen vekt. En ny, unik løsning på markedet.