Industrirør

Den sterke løsningen for oppspoling av alle typer materialer

Brukes som regel som kjerne på f. eks. båndstål, men industrirør har naturligvis en rekke bruksmuligheter.