Støperør

Et godt alternativ til forskaling

SM støperør kan med fordel brukes ved støping av utvendige og innvendige søyler – som fundament til garasjer, tilbygg osv – til utsparing for vann- og varmerør osv.

SM støperør består av flere lag parallelviklet fiberpapp og kan leveres i en rekke rørdiametre og lengder.