Kombifat

Kombifat er designet for emballering av skadelige og korrosive stoffer. Kombifat kombinerer stålets mekaniske styrke og plastens renhet og motstandsdyktighet, noe som resulterer i en svært sikker og praktisk emballasje.

Greifs kombifat har UN godkjenning og er tillat brukt ved transport av farlig gods. Standardfatet er 207 liter og produseres ved vår fabrikk i Falkenberg, som er den eneste produsent av kombifat i Norden.